Облік, зберігання та доступ до результатів обстежень пацієнтів в режимі 24/7

Можливостi Dicom-Hub

Для Діагностичного центру

  • Автоматична реєстрація у хмарі подій щодо медичного обладнання (факти використання обладнання, аналітика його роботи)
  • Облік пацієнтів та послуг за направляючими клініцистами та діагностами
  • Довгострокове зберігання даних та віддалений доступ до них лікарям

для Лікаря

  • Контроль виконання пацієнтами діагностичних обстежень за направленнями
  • Віддалений доступ до результатів обстежень пацієнтів за направленнями та інструменти для їх перегляду
  • Відстеження клінічної картини у динаміці
  • Інструменти для автоматизованого формування заключень

для Паціента

  • Зручний пошук за лікарями/клініками та on-line запис на обстеження
  • Доступ до результатів обстеження on-line, збереження історії відвідувань лікарів/клінік у хмарному сервісі, надання доступу до даних лікарям
  • Інструменти для отримання заключень від визначених пацієнтом лікарів (конфіденційно друга думка)